Anna Pakaszewska
adwokat
Kancelaria Adwokacka

Strona główna

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Pakaszewskiej z siedzibą w Jędrzejowie prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, handlowego oraz gospodarczego, jak również karnego.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych, a także doradza przy jednorazowych przedsięwzięciach.
Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i pomaga w bezpiecznym zawieraniu umów różnego rodzaju.

Moim celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego zawsze indywidualne traktuję każdego Klienta i jego sprawy.
Moim atutem są nie tylko wysokie kwalifikacje zawodowe, ale również wysokie zaangażowanie w prowadzenie powierzanych spraw. Gwarantuję ze swojej strony sumienności i rzetelność w świadczeniu pomocy prawnej. Staram się zapewniać moim klientom jak największy komfort współpracy, włącznie z dojazdem do klienta indywidualnego lub siedziby przedsiębiorcy. W przypadku wystąpienia potrzeby zapraszam do współpracy osoby o wąskiej specjalizacji w danej dziedzinie. Staram się dostosowywać świadczone usługi w jak największym stopniu do potrzeb Klientów. Zapewniam pełną dyskrecję oraz poufność odnośnie uzyskanych informacji w związku ze świadczoną pomocą prawną. Pobierane wynagrodzenie dostosowuję do niezbędnego nakładu pracy oraz występującej w danym momencie sytuacji ekonomicznej Klienta. Oferuję również możliwość zawierania umów na stałe ryczałtowe wynagrodzenie, gwarantujące bezpieczeństwo stałej pomocy prawnej niezależnie od występujących w danym momencie potrzeb i zagrożeń.

Adwokatura Polska